Yahuda (havari)

Yahuda (İbranice: יהודה, romanize: Yehûdâh; Grekçe: Ὶούδας, romanize: Yoúdas) veya Hristiyanların söylemiyle Yahuda İşkariyot[lower-alpha 1] (ölüm y.MS 30/34), birinci yüzyılda Yahudiler'in yaşadığı Yahudiye eyaletine, İsa'yı öldürmek için gelmiş Roma lejyonlarına, para karşılığı İsa'nın saklandığı yeri söyleyen Yahudi havari ve din adamı. Romalılar, İsa'yı çarmıha gerip öldürdükten sonra, yaptığı hainlikten ötürü pişmanlık duymuş, vicdan azabı çekmiş ve en sonunda kendini asarak intihar etmiştir.

James Tissot tarafından resmedilen İsa'nın ölümünden sonra, vicdan azabı çekmekten yıpranmış Yahuda
Carl Bloch tarafından resmedilen Yahuda, Son Akşam Yemeği'ini terk ederken

Geleneksel Hristiyan görüşüne göre, sadece 30 gümüş dinar karşılığı İsa'nın yerini Romalılara söylemiş. Yehuda'nın ardından On iki Havari arasındaki yerine diğer havarilerce Matthias getirilir. Yehuda (Judas), Son Akşam Yemeğinden sonra İsa'yı 30 gümüş karşılığında Sanhedrin adı verilen meclise bildirmesi[1] ve onu öperek ele vermesi nedeniyle Judas adı ve öpüşü ihanet sözcüğüyle eş anlamlı kullanılır olmuştur.[2] 2006 yılında National Geographic Society tarafından yaklaşık 1800 yıl önce yazılmış "Yehuda'nın Müjdesine" ulaşılmıştır.

Etimoloji

İşkaryot terimi Latince kökenli sicario teriminden türemiştir ve Türkçede "hain, ispiyoncu, katil" anlamlarına gelir. İsa'nın saklandığı yeri Romalılara gösterdiği için Hristiyanlıkta Yahuda'ya İşkaryot ismi verilmiştir.

Notlar

  1. İbranice: יהודה איש-קריות, Yehûdâh Ish-Kerayot; Grekçe: Ὶούδας Ὶσκαριώτης, Yoúdas Ískariótis; Latince: Iudam Iscariotem, hepsinin ortak anlamı "Hain Yahuda" veya "İspiyoncu Yahuda".

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.