Yabancılaşma

Yabancılaşma aşağıdaki anlamlara gelebilir;

  • Marx'ın yabancılaşma teorisi, üretim ilişkileri ve emeği esas alan toplum bilimi teorisi.
  • Yabancılaşma teorisi, bireylerin birbirlerinden ya da içinde bulunduğu ortam veya zamandan uzaklaşmalarını ifade eden toplum bilimi teorisi.
  • "Ebeveyn yabancılaşması" ya da "ebeveyn yabancılaşma sendromu", çocuk ve ebeveyn arasında düşmanlık veya nefret durumunu ifade eden psikoloji terimi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.