Yıldız Geçidi (cihaz)

Yıldız Geçidi, kurgusal Yıldız Geçidi Evreni'nde üzerinde değişik semboller bulunan ve bir solucan deliğini açan daire şeklindeki cihazın adıdır. Daire üzerinde sembollerin yanı sıra, sembollere kilitlenen dişler de vardır. Her sembol bir takımyıldızı simgeler. Takımyıldızların şekillerini biliyorsanız, Kral, Orion, Akrep takım yıldızlarını Yıldız Geçidi üzerinde kolaylıkla bulabilirsiniz. Her yedili sembol dizisi uzayda başka bir Yıldız Geçidi'ni yani daire şeklinde cihazı ifade eder. Telefon gibi numara yerine sembolleri girince o sembollere sahip olan geçide bağlantı kurulur (Semboller Yıldız Geçit'lerinin yakınlarında bulunan DHD adlı kumanda panelinden girilir)

Yıldız Geçidi SG-1 dizisinden bir Yıldız Geçidi cihazı.

Bu bağlantı solucan deliği olarak ifade edilir. Bağlantı kurulduğunda daire şeklindeki Yıldız Geçidi'nin içi mavi bir suya benzeyen maddeyle kaplanır. Bunun içine giren kişi atomlarına ayrılır. Diğer geçitte ise yeniden birleşerek tek vücut olur. Bir solucan deliği yeterli güç gelirse 38 dakika açık olur. Geçitte sembolü giren taraftan geçiş olur. Diğer taraftan aksi yönde madde iletimi olmaz. Ama iki tarafta da Yıldız Geçidi açık durumdayken telsiz frekansları geçitten geçebilir, bu sayede aksi yönde madde iletimi olmazken, telsizlerle iletişim kurulabilir. Evrenin her tarafında bu geçitlerden vardır. Dünya'daki Yıldız Geçitleri ise Mısır ve Antarktika'da bulunmaktadır.

8. Sembol

Bu sembol başka galaksilere solucan delikleri oluşturmak için kullanılır.

9. Sembol

Kadimler tarafından yapılan araştırma gemisi Kader'e solucan deliği kurmak için kullanılıyor.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.