Yüzde işareti

Yüzde işareti (%) veya bölü yüz işareti, herhangi bir sayıyı veya oranı 100'ün kesri olarak belirtmek için kullanılan semboldür. "Yüzde" olarak telaffuz edilirse sayının önüne (ör. %47), "bölü yüz" olarak telaffuz edilirse sayının arkasına getirilir (ör. 47%). Türkçenin günlük kullanımında daha çok "yüzde" olarak telaffuz edilir, dolayısıyla '%' işareti daha çok önde kullanılır.

%

Yüzde işareti
kesme işareti  '
ayraçlar [ ]  ( )  { }   
iki nokta:
virgül,
kısa çizgi -
uzun çizgi
üç nokta   ...  . . .
ünlem işareti!
nokta.
soru işareti?
tırnak işareti  
tek tırnak işareti  
noktalı virgül;
eğik çizgi/
boşluk
Diğer Tipografik İşaretler
ve işareti&
yıldız işareti*
kuyruklu a@
ters eğik çizgi\
madde işareti
düzeltme işaretiˆ
derece°
denden işareti
ters ünlem işareti¡
ters soru işareti¿
kare işareti#
yüzde işareti %
paragraf işareti
türev işareti
çengel işareti§
tilde~
alt çizgi_
Fikrî mülkiyet hukuku
telif hakkı simgesi©
tescilli marka simgesi®
marka simgesi
Para birimi simgeleri
$ £
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

Unicode içerisinde U+2025 vuruşu ile simgelenir. Klavyelerde, ALT tuşuna basılı tutarken, klavyenin sağ kısmındaki numerik tuşlar kullanılarak 37 yazılarak oluşturulabilir.[1] Bir diğer yöntem ise klavyede SHIFT tuşuna basılı tutarken, klavyenin üst kısmındaki 5 tuşuna basmaktır. Bu işaretten türeyen bir diğer işaret de binde işaretidir. () Bu da Unicode'da U+2030 vuruşu ile elde edilir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.