Yükseltgenme seviyesi

Oksidasyon seviyesi ya da yükseltgenme seviyesi , bir atomun reaksiyon sırasındaki elektron değişimini ifade eder. Element halde yükseltgenme basamağı sıfır kabul edilir. Reaksiyon sırasında aldığı her elektron yükseltgenme basamağını 1 düşürür, verdiği elektron ise basamağı yükseltir. Fe3O4 gibi bileşiklerde verilen ya da alınan toplam elektronlar atomlara bölüştürülür. Yükseltgenme basamağı kuantize değildir. Burada elektronlar bölünüp atomlara dağıtılmaz, 3 demir atomunda ortaklaşa kullanılır.

Organik moleküllerde karbon atomunun yükseltgenme basamakları
Yükseltgenme Basamağı Molekül
–4 CH4
–3 C2H6
–2 CH3Cl
–1 C2H2
0 CH2Cl2
+1 CHCl2CHCl2
+2 CHCl3
+3 C2Cl6
+4 CCl4
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/31/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.