Yüksekokul

Yüksekokul, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokulda dört yıllık eğitim verilir. Genellikle meslek yüksekokulları ile karıştırılmaktadır. Çünkü meslek yüksekokulları iki yıllıktır. Yüksek okullar statü olarak Mühendislik fakültesi ile eşdeğerdir. Örneğin Tütün Teknolojisi Mühendisliği yüksek okuldur.Ve dört yıllıktır. Statü olarak Ziraat Fakülteleri ile eşdeğerdir.

Önlisans veya iki yıllık üniversite olarak bilinen kurumlar meslek yüksekokulu olarak adlandırılırlar.

Lisans veya 4 yıllık üniversite olarak bilinen kurumlar uygulamalı bilimler yüksekokulu olarak adlandırılır, fakülteler ile eşdeğer özelliğe sahiptirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.