Yüksek Rönesans

Yüksek Rönesans, İtalyan Rönesansı'nın 16. yüzyıldaki bilhassa Papalık Devleti'nın başkenti Roma ve Floransa'daki en olgun dönemi. Yaklaşık olarak 1500 ile 1550 arasına tarihlendirilir. En önemli sanatçıları resimde Giovanni Bellini, Tiziano, resim ve mimarlıkta Raffaelloile mimarlıkta G. Romano, Peruzzi ve Sanallo'dur.

Adem'in Yaratılışı, II. Julius tarafından yaptırılan Sistine Şapeli tavanı,Michelangelo (yaklaşık 1508–1512)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.