Yük taşımacılığı

Yük taşımacılığı, ticari malların ve kargoların taşınmasının fiziksel sürecidir. Terim başlangıçta deniz yoluyla taşımayı ifade eder, ancak Amerikan İngilizcesinde kara veya hava yoluyla taşımayı ifade edecek şekilde genişletilmiştir. Askeri ortamdan ödünç alınan bir terim olan "lojistik" de aynı anlamda kullanılmaktadır.[1] En yaygın taşımacılık türleri demiryolu yük taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı, deniz taşımacılığı'dır.

2015 yılında dünya çapında 108 trilyon ton kilometre yük taşındı:% 70 deniz,% 18 karayolu,% 9 demiryolu,% 2 iç su yolları ve% 0.25'ten az hava yolu ile.[2]

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.