Yörünge ögeleri

Yörünge ögeleri, birbirine kütleçekimi ile bağlı iki cismin her birinin izlediği yörüngeyi tanımlamak için gereken altı ölçüte verilen addır.

  1. Yörünge eğikliği
  2. Çıkış düğümünün konumu
  3. Yörüngenin yarı büyük eksen uzunluğu
  4. Yörüngenin dışmerkezliği
  5. Enberi noktasının konumu
  6. Başlangıç zamanı.

Gök cisminin herhangi bir anda tanımlanan yörünge üzerindeki konumunu belirlemek için bazen başlangıç zamanı yerine ortalama anomali de kullanılabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.