XSLT

XML dilleri ve kapsamları

XSLT(Extensible Stylesheet Language Transformations, Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri), XML tabanlı, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. Orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlar.

Örnek: XSLT Dönüşümü

Dönüşüme uğrayacak XML dosyası

<?xml version="1.0"?>
<kullanicilar>
<kullanici>
<ad>A</ad>
<soyad>B</soyad>
</kullanici>
<kullanici>
<ad>C</ad>
<soyad>D</soyad>
</kullanici>
</kullanicilar>

dönüşümün temel alınacağı XSLT dosyası

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 
<xsl:template match="/">
<donusum>
<xsl:apply-templates/>
</donusum>
</xsl:template>
<xsl:template match="kullanici">
<kayit>
<kullaniciadi>
<xsl:value-of select="ad" />
</kullaniciadi>
<kullanicisoyadi>
<xsl:value-of select="soyad" />
</kullanicisoyadi>
</kayit> 
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Elde edilen yeni doküman

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<donusum>
<kayit>
<kullaniciadi>A</kullaniciadi>
<kullanicisoyadi>B</kullanicisoyadi>
</kayit>
<kayit>
<kullaniciadi>C<kullaniciadi>
<kullanicisoyadi>D<kullanicisoyadi>
</kayit>
</donusum>

Kaynaklar

 

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.