Wilhelm Windelband

Wilhelm Windelband (11 Mayıs 1848 Potsdam; 22 Ekim 1915 Heidelberg) Yeni Kantçı düşünce akımına mensup Alman filozof.

Wilhelm Windelband

Ona göre doğa bilimleri yasa bilimleridir ve her zaman olan biteni anlamaya çalışmaktadır. Buna karşılık beşeri bilimler, olay bilimleridir ve tek seferlik meseleleri açıklamak peşindedir. Bu özelliği ile doğa bilimleri nomotetik, yani yasa koyucuyken, beşeri bilimler idiyografik, yani bireysel araştıran bir alandır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.