Weld-Blundell Prizması

Weld-Blundell Prizması, bugün Ashmolean Müzesi'nde AN1923.444 numarası altında bulunan kilden yapılmış çivi yazılı bir prizmadır. 20 cm yüksekliği ve 9 cm genişliğine ulaşan dört kenar Sümerce yazılmıştır. Prizmanın her kenarı iki kolon şeklinde düzenlenmiştir. Milattan önce 1800 yılına tarihlenen metin, yine milattan önce 3200 ila 1800 yılları arasında yaşamış kralları listeleyen Sümer Kralları Listesini barındırır. Verilen kral isimleri, büyük tufan öncesi hüküm süren hükümdarların isimleridir buna ek olarak metinde tufandan da bahsedilmektedir. Prizmayı Gılgamış Destanından ayıran özellik, efsanevi bir şiir olmaktan ziyade, daha çok tarihi bir kayıt olarak yazılmış olmasıdır.[1]

Sümer Kral Listesi'nin yazıldığı Weld-Blundell Prizması.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Van De Mieroop, Marc (2016). A History of the Ancient Near East (3rd bas.). Oxford: Wiley Blackwell. s. 47.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.