Washington Konsensüsü

Washington Konsensüsü, ABD ve diğer G-8 ülkeleri tarafından kabul edilen; IMF, Dünya Bankası ve WTO tarafından dayatılan neo-liberal ekonomi politikalarıdır. IMF ve Dünya Bankası'nın standart paketi hâline gelmiştir. Latin ülkeleri için oluşturulmuş ama zamanla diğer gelişmekte olan ülkelere de yayılmıştır.

Başlıca kriterleri

 • Mali disiplinler
 • Özel Mülkiyetin korunması
 • Kamu harcamalarının azaltılması
 • Kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi
 • Vergi reformu
 • Ticaretin serbestleştirilmesi
 • Finansal reform
 • Uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması
 • Sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesi
 • Serbest faiz hadleri
 • Rekabetçi kur politikaları

Bu politikalar dünyanın büyük kısmında neo-liberal olarak tanımlanmasına rağmen ABD'de "muhafazakâr" olarak tanımlanan politikalardır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.