Wi-Fi İttifakı

Wi-Fi-Logosu

Wi-Fi İttifakı (Wi-Fi Alliance), 1999 yılında ilk önce WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) adında kurulu olan organizasyondur. Yaklaşık 200 kuruluş ile çeşitli üreticilerin ürünlerini IEEE-802.11 standart tabanında oluşturup sertifize edip ve böylelikle birçok Wireless cihazı ile faaliyetini sağlamayı kendilerine görev edinmişlerdir.

İttifakın sebebi olan sorun birçok ürünün Wi-Fi standartına tam olarak uyum sağlayamaması ve bundan dolayı çeşitli üreticilerin cihazlarında uyumsuzluk yaşanmasıdır.

Bazı ülkelerde (Amerika, İspanya, Fransa, Afrika, Türkiye, vs.) Wi-Fi kelimesi yanlışlıkla WLAN ile eşanlamlı kullanılmaktadır.

Wi-Fi, uygun unsurları kendi yönergesine göre test eder. Bu testi başarı ile geçen ürünler Wi-Fi sertifikasını elde eder ve Wi-Fi logosunu taşır. Wi-Fi'ye üye olan kullanıcıların ürünleri bu sınavlardan geçer. Üyeler ayrıca her test edilen Wireless ürünü için vergi ödemeleri gerekmektedir. Eksik bir Wi-Fi logosundan dolayı, tamamen standartdan bir sapma olmamaktadır.

Bu Konsorsiyum 31 Ekim 2002 günü, Wi-Fi Protected Access (WPA)’nın bir parçasını o zamanın geleceğinin IEEE 802.11i standartını yeni şifreleme tekniği olarak yerleştirdiğini ve bu sayede güvensiz olan WEP’in yerini WPA’ın aldığını duyurdu. 802.11i’ye vedadan sonra Wi-Fi analog olarak WPA2’de buna kattı.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.