Vulvektomi

Vulvektomi, vulvanın kısmen veya tamamen kesildiği jinekolojik bir prosedürü ifade eder. Prosedür genellikle belirli kanser vakalarında,[1] vulvar displazide, vulvar intraepitelyal neoplazide[2] son çare olarak gerçekleştirilir. Aynı zamanda kadın sünnetinin bir parçasıdır. İşlemden sonra kasık bölgesinde şiddetli ağrı olabilmesine rağmen, birkaç hafta boyunca cinsel işlev genel olarak mümkündür ancak sınırlıdır.[3]

Türleri

Basit vulvektomi tam (organın %80'inden fazla bölümü) veya kısmi (organın %80'inden az bölümü) olabilir. Deriyi ve yüzeyel deri altı dokularını vücuttan atılır.

Radikal vulvektomi tam veya kısmi ile aynıdır ancak deri ve derin deri altı dokusunun kesilmesini içerir. İnguinofemoral lenfadenektomi, kanserin yayılmasından şüpheleniliyorsa, kısmi veya tam olarak bir veya her iki tarafta radikal vulvektomi ile birlikte yapılabilir.

Vulvanın üst bölgesinin kısmi vulvektomisi
Vulvanın bir tarafının kısmi vulvektomisi
Vulvanın alt bölgesinin kısmi vulvektomisi

Basit parsiyel vulvektomi en az şiddetli olandır. Yalnızca vulvanın etkilenen bölgesi kesilir.

Deri soyucu vulvektomi, vulvar derinin üst tabakasının (klitoris, vajinal dudaklar ve vajinanın açıklığı dahil) kesilmesidir. Bu durumda alanı kaplamak için vücudun diğer bölgelerinden deri grefti gerekebilir. İki tür deri soyma vulvektomi vardır, "kısmi" ve "toplam". İlkinin amacı, vulvar intraepitelyal neoplazi insidansında istikrarlı bir artış gözlenen genç ve cinsel açıdan aktif hastalarda vulvanın kozmetik ve fonksiyonel bütünlüğünün korunmasıdır. İkincisinin amacı, tüm vulva kanseri tutulumu olan hastalarda tam deri grefti replasmanı ile tüm vulvanın çıkarılmasıdır.

Modifiye edilmiş radikal vulvektomi kanser içeren vulvanın ve çevresindeki normal dokunun bir kısmının kesilmesini içerir.

    Kaynakça

    1. Fuh KC and Berek JS (2012) Current management of vulvar cancer. Hematol Oncol Clin North Am. 26(1):45-62. DOI:10.1016/j.hoc.2011.10.006
    2. Hillemans P, Wang X, Staehle S, Michels W, Dannecker C (2006) Evaluation of different treatment modalities for vulvar intraepithelial neoplasia (VIN): CO(2) laser vaporization, photodynamic therapy, excision and vulvectomy. Gynecol Oncol. 100:271-5. DOI:10.1016/j.ygyno.2005.08.012
    3. Aerts L et al (2012) Sexual, psychological, and relational functioning in women after surgical treatment for vulvar malignancy: a literature review. J. Sex. Med. 9(2):361-71. DOI:10.1111/j.1743-6109.2011.02520.x
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.