Vinil klorür

Vinil klorür, CH2CHCl formülüyle ifade edilen organik bir bileşiktir. Madde, Alman kimyacı Justus von Liebig tarafından keşfedilmiştir. Vinil klorür, oda sıcaklığında gaz halindedir ve yoğunlaşabilir keskin kokusuyla farkedilebilmektedir. Madde toksik olmasıyla beraber, başta Hidroklorik asit olmak üzere sanayide değeri olan birçok maddeyi üretmede kullanılmaktadır;

CH2=CH2 + Cl2 → ClCH2CH2Cl → direkt klorlama
ClCH2CH2Cl → CH2=CHCl + HCl → direkt klorlama
CH2=CH2 + 2 HCl + ½ O2 → ClCH2CH2Cl + H2O → oksi klorlama

klor alkali fabrikasından gelen klor gazı ile etilen fabrikasından gelen etilenin reaksiyonu ile oluşan etilendiklorür (EDC) pirolizi sonucu vinil klorür monomeri oluşur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.