Victor Frankenstein'ın Vaka Defteri

Victor Frankenstein'ın Vakâ Defteri, İngiliz yazar Peter Ackroyd tarafından, Mary Shelley'in Frankenstein başlıklı romanına nazîre olarak kaleme alınan, gotik türde romandır.

19. yüzyılın başlarında geçen romanda Victor Frankenstein, Cenevreli, varlıklı bir âilenin oğludur. Babasının bütün itirazlarına rağmen, İngolstadt Üniversitesi'nden ayrılıp eğitimine Oxford Üniversitesi'nde devam etmek için Londra'ya gelir. Burada tanıştığı şair Percy Bysshe Shelley'nin ateizm ve din üzerine düşüncelerinin de etkisiyle, okuldan uzaklaşıp kendini deneylerine adar. Daha sonra Shelley'in nişanlısı Marry Wollstonecraft Godwin'le ve Lord Byron ve simyâ uzmanı Dr. Polidori'yle de tanışan Frankenstein'ın deneylerinin amacı, elektrik akımının yardımıyla ölümü alt etmektir. Yeni ölmüş genç bir tıp öğrencisinin bedenindeki "yaşamsal öz"ü yakalayarak onu yeniden hayata döndürdüğünde, bu zaferinin sonuçlarını kestiremeyecek kadar heyecanlanır. Hayat verdiği bu canlının eylemlerinin ağırlığını taşımak zorunda kalacağını hesap etmemiştir. Romanın sonunda, kahramanın kişilik bölünmesi yaşadığı ve hayat verdiğini zannettiği yaratığın da kendisi olduğu ortaya çıkar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.