Verimlilik

Verimlilik şu anlamlara gelebilir:

Bilim ve teknoloji

 • Verimlilik (istatistik), bir değer biçicinin istenilirliği
 • Algoritmik verimlilik, bir bilgisayar programının hız ve bellek gereksinimlerinin karşılanması
 • Verimlilik etkeni, veri iletişiminde bir değer

Ekonomi

 • Ekonomik verimlilik, değer kaybı ya da benzeri istenmeyen durumları kapsayan genel bir terim
 • Finansal pazar verimliliği, ticaretin finansal pazarlardaki verimliliğine ilişkin bir ölçü
  • Pareto verimliliği, bir kişinin durumunu kötüleştirmeden başka bir kişinin durumunu iyileştirme
  • Kaldor-Hicks verimliliği(en), Pareto verimliliğinin biraz daha az bağlayıcı uyarlaması
  • Dağıtım verimliliği, malların eşit dağılımı
  • Verimlilik ücretleri, çalışanlara verimlilik artışına koşut biçimde pazar standardının üzerinde ücret ödeme
 • İş verimliliği, giderlerin kâr cinsinden ifadesi

Fizik

 • Verimli enerji kullanımı, en az enerjiyle en çok işi yapma
  • Enerji dönüşüm verimliliği, belirli bir enerji girdisine karşılık elde edilen enerji miktarı
  • Enerji korunumu, enerji kullanımının azaltılması
  • Elektriksel verimlilik, harcanan elektriksel güce karşılık elde edilen güç
  • Yakıt verimliliği, yakıt enerjisinin hareket enerjisi ya da işe çevrilmesi
   • Özel itki, itmeyle çalışan sistemlerdeki yakıt verimliliği
  • Işık verimi, belirli bir enerji girdisine karşılık elde edilen görünür ışık miktarı
  • Mekanik verimlilik, basit bir makinenin verimliliği
  • Termodinamikte:
   • Ekserji verimi, termodinamiğin ikinci kuralının ölçümü
   • Isıl verim, yakıtın artan ısı değerine karşılık gelen iş miktarı
  • Işınım verimliliği, ışınım gücünün bir antenin uçlarında soğurulmuş enerjiye oranı
  • Oylumsal verimlilik, içten yanmalı motor tasarımında kullanılan bir terim
 • Faraday verimliliği, elektroliz
 • Kuantum verimliliği, ışığa duyarlı bir aygıta ilişkin bir ölçüm

Diğer kullanımları

 • Verimlilik Hareketi, ABD Gelişme Dönemi'nde (1890–1932) ekonomi, toplum ve hükûmet verimliliğini savunan hareket
 • Malzeme verimliliği, inşaat projeleri ya da fiziksel işlemlerin malzeme gereksinimlerinin karşılaştırılması
 • Toprak verimliliği,

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.