Vergi tatili

Vergi tatili, belirli kişi veya önceden belirlenmiş konulardan belli bir süre vergi alınmayarak bazı üretim veya tüketim faaliyetlerinde sübvansiyona gidilmesidir.[1] Vergi tatili, geçici bir süre de olsa yatırımların vergi yükünü azaltarak yeni yatırımları özendirici bir etki doğurur. ABD'de sıklıkla uygulanan bu sistem, Türkiye'de de uygulanmaktadır.

Kaynakça

  1. Akdoğan, Abdurrahman (2014). Kamu Maliyesi (16. bas.). Ankara: Gazi Kitabevi. ISBN 9789757313120.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.