Ventriküler septal defekt

Ventriküler septal defekt (kusur) ya da kısaca VSD (İng.: Ventricular septal defect), kalbin sağ ve sol karıncıklarını ayıran ventriküler septumun üzerinde delik bulunması durumuna verilen isimdir.

Ventriküler septal defekt (VSD)
Ventriküler septal defekt (kusur), kalbin karıncıkları arasındaki ventriküler septumda'um delik olması durumudur. Soldan sağa şantlı VSD.
Uzmanlık Medikal genetik 

Sol karıncık temiz kanın kalpten vücuda gönderilmek üzere pompalandığı odacık iken sağ karıncık kirli kanın akiğerlere gönderilmek üzere pompalandığı odacıktır. Ancak bu iki odacığı biribirinden ayıran ventriküler septum üzerinde delik olduğu durumda temiz kanın bir kısmı, bu delikten geçerek sağ karıncıktaki kirli kan ile karışır.


İzole edilmiş VSD şunlara ayrılabilir: 1. bölmelerin giriş veya çıkış bölgesinde perimembranöz bir kusur

2. Esas olarak kas septumunun apikal ve santral bölgesinde lokalize olan bir kas defekti, ayrıca birden fazla küçük defekt/kusur olabilir.


Etiyoloji / Sıklık •% 30-35 sıklık • en yaygın doğuştan kalp kusuru • Bununla birlikte, diğer kalp kusurlarıyla ilişkilendirilebilir


Hemodinamik • Hayatın ilk günlerinde veya haftalarında pulmoner vasküler direncin düşmesinden sonra, ventriküler seviyede interventriküler basınç gradyanına bağlı olarak sol-sağ şant vardır. • Şantın boyutu, defektin boyutuna ve pulmoner vasküler dirence bağlıdır


Semptomlar • Küçük kusurlar genellikle asemptomatiktir • daha büyük kusurlu - taşipne - terleme - içme zorlukları - gelişme geriliği - pulmoner enfeksiyonlara eğilim - tedavi edilmemiş pulmoner hipertansiyon gelişme riski vardır (Eisenmenger reaksiyonu)


Teşhis • Tipik kalp üfürümü (3.-2. ICR sol parasternal'de yüksek sistolik) • EKG (sol / sağ hipertrofi) • Yankı (boyut + konum) • Röntgen (kardiyomegali + pulmoner hiperemi)


Terapi • küçük VSD, özel kardiyak tedavi gerektirmez • Orta / büyük kusurlar cerrahi olarak düzeltilir (yama kapatma) • Erken bebeklik döneminde: ameliyat zamanına kadar ilaçla anti-konjestif tedavi


Risk / Komplikasyonlar • Ameliyatsız kusurlar durumunda, artmış endokardit riski = kalbin iç zarının (endokardiyum) iltihaplanması, dolayısıyla antibiyotik tedavisi


Tahmin • Cerrahi düzeltmeden sonra genel olarak iyi • Eisenmenger'ın tepkisiyle yaşam beklentisi sınırlıdır (20-30 yıl)


Kaynaklar Sitzmann ve değişik internet sayfaları, Özlem Arikan Piskin https://www.familienwortschatz.de/index.php?title=Ventrikelseptumdefekt

Dış bağlantılar

Sınıflandırma
Dış kaynaklar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.