Veliüddin Paşa

Veliüddin Paşa, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde çeşitli valilik görevlerinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. 1855-1857 döneminde Girit valiliği, 1869-1870 döneminde İzmir valiliği yapmıştır. Girit valiliği esnasında Resmo'da kendi adını taşıyan ve günümüze kadar nispeten sağlam bir şekilde gelmiş, ancak hâlen bakımsız halde bulunan bir cami yaptırmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.