Vektör küresel harmonikler

Ana özellikler

Simetri

Skaler küresel harmonikleri gibi, VSH eldesi

Diklik

VSH genellikle üç-boyutlu yol içinde diktir

Ve Hilbert uzayı için

Vektör çoklu-kutupsal momentleri

Diklik ilişkilerinin hesaplanmasında bir vektör alanının küresel çoklu kutupsal momentleri

Bir skaler alanın gradiyenti

Verilen bir skaler alanın çoklu kutupsal açılımı

VSH'nin terimleri içinde gradiyent yazabiliriz

Uzaksallık

Herhangi çok kutuplu alan için eldemiz

Üstüstelik ile herhangi vektör alanının yakınsaklığı elde edilir

üzerinde gözleyebieceğimiz her zaman solenoidaldir.

Curl

Herhangi çoklukutup alanı için elimizde olan

üstüstelik ile herhangi vektör alanının curl'unu elde ederiz

Örnekler

İlk vektör küresel harmonikler

m'in negatif değer için bağıntı simetri ilişkileri uygulamaları ile elde ediliyor.

Uygulamalar

Elektrodinamikler

VSH çoklu kutupsal ışıma alanlarının çalışması içinde özellikle kullanışlıdır. Örneğin, bir manyetik çoklukutuplar açısal frekans ile bir akım salınımı ve karmaşık genliğin her ikisidir

ve elektrik ve manyetik alanlarının karşılığı olarak yazılabilir

Maxwell denklemlerinde yerine koymayla, Gauss' kanunu otomatik eldesi

iken Faraday'ın ayırma kanunu ile

içinde

magnetik alan vurgusu için Gauss kanunu

ve Ampère-Maxwell'in de

Bu yol içinde, kısmi diferansiyel denklem adi diferansiyel denklemin bir kümesi içinde dönüştürülmektedir.

Akış dinamikleri

Stokes kanunu hesabında küçük küresel parçacıklar üzerine bir viskoz akışkan uygulanmasıyla sürükleneceği için böylece, Navier-Stokes denkleminin ihmali eylemsizlik hız dağılımına uyar, yani

sınır durumları ile

parçacıklardan uzak akış için parçacıkların göreli hızı olsun. Küresel koordinatlarda sonsuzdaki bu hız:

olarak yazılabilir. Son açılım sıvı hızı ve basınç için küresel harmonikler üzerinde bir açılım önermektedir.

Navier-Stokes denklemlerinde yerine konulan katsayılar adi diferansiyel denklemlerin bir kümesi ürünleridir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.