Vatan Partisi (2015)

Vatan Partisi
Kısaltma Vatan Partisi[1][2]
Genel başkan Doğu Perinçek
Genel sekreter Osman Yılmaz
Kurucu Doğu Perinçek
Slogan(ları) Artık Yeter! Vatan Partisi!
Kuruluş tarihi 2 Mart 1992[2]
15 Şubat 2015 (ad değişikliği)[3]
Öncülü İşçi Partisi
Merkez Ankara
Gazete(leri) Aydınlık
Televizyon(ları) Ulusal Kanal
Gençlik kolu Öncü Gençlik
Üyelik  (2015) artış 22.647[4]
İdeoloji Ulusalcılık
Atatürkçülük[1]
Siyasi pozisyon Sol
TBMM
0 / 550
Belediye Başkanlığı
0 / 1.381
İl Genel Meclisleri
0 / 1.251
Belediye Meclisleri
4 / 20.498
İnternet sitesi
www.vatanpartisi.org.tr

2015 yılının Şubat ayında gerçekleştirilen kongre

Vatan Partisi (kısa adı: Vatan Partisi[1][2]), 15 Şubat 2015 tarihinde Milli Hükümet için Birlik ismiyle toplanan İşçi Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda partinin adının değiştirilmesiyle,[3] kurultay programında belirttiği şekliyle halkçıları, milliyetçileri ve sosyalistleri bir araya getirmek ve birleştirmek amacıyla kurulan partidir.

Amblemi, başak tanelerinin kucakladığı çoban yıldızıdır. Buğday başakları vatan ve emeği, çoban yıldızı ise bilimin yol göstericiliğini ve öncü partiyi simgeler. Parti, taban olarak emperyalizme karşı geniş bir cepheyi hedefler. Kendisini Türkiye işçi sınıfının, köylülerin, esnaf ve zanaatkarların, kamu çalışanlarının, fikir emekçilerinin, milli sanayici ve tüccarlarının ortak milli iktidarı için mücadele eden öncü parti olarak tanımlar.[1]

Gençlik kolları Öncü Gençlik, kadın kolları ise Öncü Kadın olarak isimlendirilmektedir.[1] Partinin ayrıca kendine bağlı USMER isminde bir stratejik araştırma merkezi bulunmaktadır.[5]

Vatan Partisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Anayasa Tasarısı olarak sunduğu 13 Eylül 1920 tarihli Halkçılık Programı’nda ve TBMM’nin 17 Kasım 1920 günü kararlaştırdığı Halkçılık Beyannamesi’nde saptanan temel programın bugün de geçerli olduğunu ilan eder.[1]

Amaç

Vatan Partisi’nin genel amacı, Meşrutiyetlerle başlayıp Kemalist Devrim’le en büyük atılımını gerçekleştirdiğini ifade ettiği Millî Demokratik Devrimi tamamlayarak, millî devleti ve halk yönetimini yeniden kurmak, emperyalizmin baskı ve denetimine son vermek, Ortaçağ kalıntısı bütün ilişki ve kurumları hayatın her alanından temizlemek, halkı özgürlüğe, esenliğe ve aydınlığa kavuşturmak olarak ifade edilir.[1]

Mafyalaştığını iddia ettiği kapitalizmin her türlü baskı ve sömürüsünden kurtularak Asya'da yükselen toplumcu ve çağdaş uygarlığın içinde yer almayı ve arasız devrimlerle imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplum kurmayı hedefler. Batı merkezli olarak nitelediği mafya-tarikat sisteminin, insanın insana kulluğuna, kadın ile erkek arasındaki eşitsizliğe, yabancılaşmaya, yozlaşma ve çürümeye yol açan kurum ve ilişkileri, bütün siyasal, ekonomik ve toplumsal temelleriyle birlikte temizleneceğini; İnsan ve doğa yıkımdan kurtarılacağını; bencilliğe ve özel çıkara değil, kamu yararına öncelik veren yeni toplumun kurulmasında, halkın güçbirliği, elbirliği, kardeşlik ve dayanışma geleneği, en büyük itici güç olarak harekete geçirileceğini belirtir.[1]

Temel İlkeleri

Öncü Geleneği ve Devrim Mirası

Vatan Partisi, Türkiye'nin 150 yıllık devrim sürecinin Namık Kemal’lerden Mustafa Kemal’lere uzanan öncü parti geleneğinin ve bu sürecin ayrılmaz parçası olan emekçi partilerin ürettiği düşünsel ve örgütsel birikimin devamı ve mirasçısı olduğunu ifade eder. Milletin bağımsızlığına, vatanın bütünlüğüne, halkın mutluluğuna, yurtta ve cihanda barışa hizmet için, insanlığın Fransız Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Devrimi, Sovyet Devrimi, Türk Devrimi, Çin Devrimi ve Cezayir Kurtuluş Savaşı gibi büyük devrimci atılımlarla elde ettiği bağımsızlık, özgürlük, barış ve bilgi birikimini savunur ve bu yöndeki mücadeleleri desteklediğini belirtir.[1]

Bilimin Yol Göstericiliği

Vatan Partisi, arkada kalan yüzyıllarda, Türk milletinin ve insanlığın millî kurtuluş savaşlarından, demokratik ve sosyalist devrimlerden beslenen bilim ve kültür mirasını değerlendirir ve rehber kabul eder.[1]

İdeolojik ve Örgütsel Bağımsızlık

Vatan Partisi, İdeolojik ve örgütsel bağımsızlığı esas alır. Başka bir ülke veya başka bir parti tarafından yönetilmeyi reddeder. Dünyanın diğer ülkelerinin siyasal partileriyle, yurtsever ve emekçi kuruluşlarıyla ilişkilerinde bağımsızlık ve eşitlik ilkelerini dikkatle uygulayacağını ifade eder..[1]

Halka Dayanmak

Vatan Partisi, emekçilerin siyasal, kültürel ve manevi yönlerden gelişerek toplumun her alanda ilerlemesine önderlik edecek öncüler haline gelmeleri ve böylece halkın bütün kitlesiyle seçkinleşmesi ve sonuç olarak öncü ile kitle arasındaki farkın kalkması için çalıştığını ifade eder.[1]

Milleti Birleştirmek

Vatan Partisi, millî devletin bağımsızlığı ve egemenliği, vatanın bütünlüğü, Kemalist Devrim’in başarısı için, çeşitli kavimsel köken ve mezheplerden milletimizin, birleştirilmesine önderlik ettiğini belirtir. Vatan Partisi, halk içindeki çelişmelerin şiddet yöntemiyle ele alınmasına karşı kararlı mücadele yürüttüğünü, sorunların özgür ve zengin tartışmalarla çözülmesine çalıştığını ifade eder. Halk içinde şiddete başvurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğini ilan eder.[1]

Emperyalizme Karşı Dayanışma

Vatan Partisi, emperyalizme karşı, devletlerin bağımsızlık, milletlerin kurtuluş ve halkların devrim mücadelelerini desteklediğini ifade eder.[1]

Yayın Organları

Vatan Partisi ve seçimler

Genel seçimler

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Seçim Oy Oran Sandalye Haritaya göre oy oranı
Haziran 2015 161.616
%0,35
0 / 550
Kasım 2015 118.803
%0,25
0 / 550

Yerel seçimler

Vatan Partisi hiçbir yerel seçime katılmamıştır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.