Varak

Farsçada "yaprak" anlamına gelen kelime Osmanlı döneminde Türkçeye kazandırılmıştır.

Yaprak benzeri ince tabaka halinde olan farklı nesnelere de varak ismi yüklenerek kullanılagelmiştir. Tezhip, mimari, ciltçilik vs. zanaatlerde süsleme aracı olarak kullanılan, başta altın olmak üzere çeşitli metallerin ince tabaka halinde kullanılmak üzere hazırlanmış biçimine ve bunun kullanıldığı yerdeki haline de "varak" denmektedir.

Arapça kâğıt, yaprak anlamına gelen "varak"ın çoğulu. "kağıtlar". Günümüz Türkçesinde aynı anlamda kullanılsa da, genelde resmi belgeler için kullanılır. Yani, "belge"nin tekili için de "evrak" kullanılmaktadır.

Günümüzde matbaacılık sektöründe "yaldız" olarak da bilinen altın ve gümüş metalik yüzey görünümlü baskılama işine "varak" denmektedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/31/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.