Vali (Roma)

Roma valisi Roma İmparatorluğu'nda Roma hukukunun yöneticisi olarak eyaletlere seçilerek ya da atanarak görevlendirilen kişi. Propraetor ya da proconsul olarak da adlandırılır.

Bu kategoride yer alan maddeler
Antik Roma hükûmeti ve siyasetinin
bir parçasıdır.
Dönemler
  • Zaman çizelgesi
Roma Anayasası
  • Krallık anayasası
  • Cumhuriyet anayasası
  • İmparatorluk anayasası
  • Geç imparatorluk anayasası
  • Senato
  • Yasama organları
  • Yürütme memurları
Teamül ve hukuk
  • Senatus consultum ultimum
Meclisler
Olağan makamlar
Olağanüstü makamlar
Unvanlar

Roma'nın yasa diline göre Rector provinciae olan vali, eyaletin stratejik statüsünün bir yansıması ve otoritenin başıydı. Erken imparatorluk döneminde senato ve imparatorluk eyaletleri olarak iki çeşit eyalet vardı ve bu yüzden çeşitli statülerde valiler bulunmaktaysa da sadece proconsul ve propraetorler promagistra olarak sınıflandırılmaktadır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.