Vaha

Vaha çöllerin içerisinde yer alan ve çöl koşullarından yalıtılmış, genellikle su ve bitki içeren bölgeleri tanımlamakta kullanılan coğrafya terimidir. Büyük Türkçe Sözlük'de; Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi[1] olarak tanımlanır.

Önemi

Vahaların konumu çöllerdeki seyahat rotalarının saptanmasında kritik önem taşır. Aynı zamanda çölün kontrol edilebilmesi için vahaların kontrolü büyük önem taşır. Örneğin Libya'daki Awjila ve Kufra vahaları Sahra Çölünün kuzey ve güney yakasının kontrol edilmesini kolaylaştırır.

Köken bilimi

Vaha kelimesi Arapça kökenlidir. Kelimenin İngilizcesi olan "oasis" kelimesi ise Yunancadan (ὄασις) gelir.

Kaynakça

Resimler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.