Vahşi Batı

Vahşi Batı, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında ABD'nin seyrek yerleşimli "uzak batı" bölgelerini tanımlamakta kullanılan bir terimdir.

Efsanevi kovboy Buffalo Bill'in "Wild West Cowboys" adlı şov ekibiyle düzenlediği "Vahşi Batı" gösterileri afişi.
"Vahşi Batı"da çift lokomotif tarafından çekilen tren vagonları bir demiryolu köprüsünden geçerken (1860'lı yıllarda çekilmiştir).

Bu bölge, ABD'nin 19. yüzyıl içerisinde yerel kızılderili kabilelerinden satın aldığı ya da ilhak ettiği topraklardan oluşmaktaydı. 19. yüzyıl'ın ikinci yarısı boyunca bu bölgeye, doğudaki kıyılardan gelen göçmenler yerleştirildi. Kısa süre içerisinde, bu bölgede kendine özgü yerel bir yeni kültür oluştu. Bölge, kızılderili saldırılarının durdurulamaması ve güvenlik güçlerinin yetersizliğinden kaynaklanan suç artışı nedeniyle uzun bir süre az nüfuslu olarak kaldı. Bu da, bölgenin kırsal ve devlet denetiminin dışında kalmasına yol açtı. 20. yüzyıl'ın başlarında kızılderili saldırılarının tamamen durması ve arttırılan güvenlik önlemleri sayesinde bölgede yoğun bir nüfus artışı ve şehirleşme görüldü. Bu sayede bölgenin çoğunluğu büyük ölçüde "medenileştirildi" ve vahşi batı kavramı da bu bölge için bir daha kullanılmadı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.