VII. Antiohos

VII. Antiokhos Sidetes (UFA, antiohos siditis; Yunanca, Αντίοχος Ζ΄ Σιδήτης ) (Sayda'dan), (MÖ 138-MÖ 129 döneminde Helenistik Seleukos İmparatorluğu'nun hükümdarıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Son büyük Seleukos kralıdır.

VII. Antiokhos Sidetes Evergetes
Αντίοχος Ζ' Σιδήτης;
VII. Antiokhos Sidetes
VII. Antiokhos Sidetes'in bastırdığı gümüş sikke.
Selefkos Kralı
Hüküm süresi MÖ 138 - MÖ 129
Önce gelen Diodotus Trifon
Sonra gelen II. Alexanderos Zabinas
Eş(leri) Kleopatra Tea
Çocukları IX. Antiokhos Kyzikenos, VIII. Laodice, IX. Laodice
Hanedan Selefkos Hanedanı
Babası I. Demetrius Soter
Annesi (muhtemelen) V. Laodice
Ölüm MÖ 129
Dini Çoktanrılı Antik Yunan dini

Hayati

Antiokhos II. Demetrius Nikator'un küçük kardeşi oldu ve ağabeyi kral iken kardeşinin Diodotus Trifon ile yaptığı mücadeleye katılmamasını sağlamak için onu Side'ye gönderdi. Temmuz/Agustos MÖ 138'de kardeşi kral I. Demetrius Nikator Partlar Kralı Büyük I. Mithriadates ile savaşa girişip bu savaşta yenilip esir düştü. Bu savaşta Partlar Seleukos İmpartorluğu'na bağlı olan Medya, Babil ve Elam'ı ellerine geçirdiler. II. Demetrius'un Partlılar tarafından ele geçirilmesi sonucu cesaretlenen VII. Antiokhos, Side'den ayrılıp Antakya'ya gelip orada ağabeyi II. Demetrius'un karısı Kleopatra Tea ile evlendi. Böylelikle Seleceus Krallığı'na olan meşru hakkını daha da kuvvetlendirdi. Bu evlilikten olan çocukları V. Seleukos Philometor ve VIII. Antiokhos Gripus olup bunlar için VII Antiochus hem baba hem de yarı-kardeş oldular.

Diğer taraftan II. Demetruius'un esir düşmesi ile tahtı gasp etmiş olan Diodotus Trifon, etrafında Giritli koruma birlikleri ile Seleucya asillerinin kendinden hoşnutsuzlandırmıştı. Bunlar VI. Antiochus'un kral olmasını istemeye başladılar. Agustos MÖ 138'den önce VII. Antiochus kendini tutan müttefik asiller ve onlara yerel orduları ile birlikte birlikte Seleucus Krallığı tahtını gasp etmiş olan Diodotus Trifon'a karşı bir askeri sefer yaptı. Bu seferde VII. Antiochos Akdeniz'de kıyı kale-şehri olan Dor'a yürüdü ve bu kaleyi kuşattı. Diodous Trifon denizden kaçarak Ortthosia'ya gitti ve oradan da kendini tutan bölgenin merkezi olan Apamea'ya geçti. VII. Antiochos onu takip etti. Kendini koruyamayacağını anlayan Diodous Trifon ya intihar etti, ya da yakalanıp öldürüldü.

KudüsMÖ 134'te kuşatmıştır. Josephus'a göre[1] Haşmonayim kralı Yohanan Hurkanus, Kral Davud'un mezarını açmış ve oradaki paraları Antiokhos'a vererek şehri kuşatmayı bırakmasını istemiştir. Bunun ardından Sidetes, Hirkanus'un kontrolü altındaki bir Yahudi desteğiyle, Partlara saldırmıştır ve Mezopotamya, Babil ve Medya'yı almıştır; ancak II. Phraates tarafından tuzağa düşürülüp öldürülmüştür. Erkek kardeşi Demetrius II Nikator salıverilmiştir; ancak Seleukos toprakları sadece Suriye ile sınırlı kalmıştır.

Notlar

  1. Josephus The Jewish Wars (1:60)

Dış bağlantılar

  • Josephus (İng. çev.:William Whiston) (2009) The Wars of the Jews ; Or, The History of the Destruction of Jerusalem
  • "Antiochus VII Sidetes [ca. 159 - 129 BCE; slain in battle" maddesi Mahlon H. Smith (ed) "Virtuareligion.net" websitesinde (İngilizce)
  • Jona Lendering, "Antiochus VII. Sidetes", Livius,org websitesinde (İngilizce) (İngilizce)
VII. Antiohos
Doğumu: -- Ölümü: MÖ 146
Önce gelen
Diodotus Trifon
Seleukos Kralı
MÖ. 150 MÖ. 146
Sonra gelen
II. Alexanderos Zabinas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.