V. Stefan Uroš

V. Stefan Uroš
Sırbistan Kralları

"Zayıf" Stefan Uroš
Sırbistan
Hüküm süresi 1355 - Aralık 1371
Taç giymesi

1346 (Despot olarak)

1355 (Kral olarak)
Önce gelen Stefan Dušan
Sonra gelen Lazar Hrebeljanović
Veliaht(lar) yok
Çocukları yok
Babası Stefan Dušan
Annesi Elena
Doğum 1337
Ölüm Aralık 1371
Dini Sırp Ortodoks

V. Stefan Uroš "Zayıf Stefan Uroš" (Sırpça: свети Стефан Урош V. - нејаки) (d. 1337; ö. Aralık 1371), Nemanjić Hanedanı'ndan gelen Sırp Kral. Babası Sırp İmparatorluğu'na en parlak çağını yaşatan Stefan Dušan'dır. Babasının ölümünün ardından 1355 - 1371 yılları arası Krallık yapmış, ancak zayıflığı imparatorluğun yıkımına neden olmuştur. Onun ölümünün 1371 yılındaki ölümünün hemen ardından yıkılan İmparatorluk çeşitli prensliklere bölünmüştür.

Yaşamı

V. Stefan Uroš, Stefan Dušan'ın tek oğludur. 1346 yılında babası kendisini kayser ilan edince Kral olarak taç giymiştir. Bu sayede babasının naibi olmuştur. 1355 yılında babasının ölümü ardından her ne kadar tek başına hükümdar olsa da annesi ve Prenslerin etkisinde kalmıştır.

Babasının ardından hakimi olduğu hükümdarlıkta tek bir düşman saldırısını dahi başarıyla savunamamıştır. Sırp İmparatorluğu'nun prensliklere bölünmesi, daha o tahtta iken başlar. Başarısızlıkları sonucu bazı prensler onun hükümdarlığını tanımadıklarını ilan etmişlerdir. Taht mücadelelerinden en önemlisi Amcası Simeon Uroš Palaiologos ile yaşadığı anlaşmazlıklardır. Simeon 1356 yılında yenilmiş, kendisini Roma ve Sırpların kayseri ilan edeceği Tesalya ve Epirus'a çekilmiştir. Bununla birlikte Uroš, babasının fethettiği günümüz Yunanistan'ını içeren bölgeyi kaybetmiştir. Hükümdarlığının sonunda hakimiyet sürdüğü bölgeler sadece Şar Dağları ve Tuna arasındaki bölgeden ibaretti. Ölümü ile birlikte Makedonya'da bulunan Sırp prensleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Sırp dünyasında yaşanan bu karışıklık ve zayıflık Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihlerinde işini kolaylaştırdı.

Stefan Uroš Çirmen Muharebesi'nin yapıldığı yıl olan 1371 yılının Aralık ayında doğal nedenlerden ötürü geride bir veliaht bırakmadan ölmüştür. Çirmen Muharebesinde alınan yenilginin bir sonucu olarak bu kez bir başka Sırp soylu Lazar Hrebeljanović ve onun hakimi olduğu kuzey Makedonya Sırp hükümdarlığının ana bölgesi olarak öne çıkmıştır.

Onun zayıf olarak tanımlanmasındaki en önemli sebep gösterdiği büyük töleranzdır. Ölümünden 211 yıl sonra Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanmıştır. Mezarı Fruška Gora dağında Jazak Manastırında bulunmaktadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.