Vücut boşluğu

Vücut boşluğu en geniş tanımıyla çok hücreli canlıların sahip olduğu, sıvıyla dolu boşluklardır. Hayvanlarda kemikler tarafından çevrelenmiş vücut bölümleri vücut boşluklarıdır, ancak terim genelde hayvanların dışını kaplayan epidermis'le karın boşluğunun iç organları oluşturan dış kısmının arasında kalan boşluğu ifade eder. Sadece vücut boşluğu terimi genel olarak insanda mevcut olan vücut boşlukları arasından diğerlerinden çok daha büyük olan ön vücut boşluğunu karşılar.

İnsan vücut boşlukları — arka vücut boşluğu sol tarafta ve yeşil, ön vücut boşluğu sağ tarafta ve yavruağzı gösterilmiş.

Sölom

Sölom mesodermden türemiş epitelyum kaplı boşluktur. Sölomda oluşan organlar vücut duvarından bağımsız olarak serbestçe büyür, gelişir ve hareket eder. İçindeki sıvı, organlar için yastık görevi görür ve onları şoklara karşı korur.

Eklem bacaklılar ve yumuşakçalar indirgenmiş söloma sahiptir, bu sölom gerçek sölomdur. Bunun yanında bu canlıların asıl vücut boşluğu açık dolaşım sistemini içeren hemosöldür.

Memeli embriyosu iki tane sölom boşluğuna sahiptir: embriyoiçi sölom ve embriyodışı sölom (koryon boşluğu).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.