Vücut bölgeleri

Vücut bölgeleri, canlıların çeşitli kısımlarına verilen adlardır.

 • Dorsal: bir canlı vücudunun sırt tarafı.
 • Ventral: karın tarafı.
 • Anterior: ön tarafı.
 • Posterior: arka tarafı.
 • Mediyan çizgi: vücudun burun ucundan ve kuyruk kısmından geçen eksen.
 • Lateral: yan tarafı.
 • Bazal: bir organın vücuda bağlandığı kısım.
 • Distal: uç kısmı.
 • Apikal: yüzeye bakan uç kısmı.
 • Apeks: tepe kısmı.
 • Proksimal: kaideye yakın kısmı.
 • Diskoidal: ortadaki alan.
 • Vertikal: düşey doğrultu ve düzlemler.
 • Horizontal: yatay düzlem ve doğrultular.
 • Kaudal: yan kısımlara, özellikle kuyruk tarafına ait olan kısımlar.
Bir kanguruda vücut bölgeleri

Vücut kesitleri

 • Boyuna (Sagital) kesit: Mediyan (orta) ve vertikal (düşey) doğrultudan geçer.
 • Yatay (Frontal) kesit: Sagital kesite dik ve yere paralel geçer.
 • Enine (Transvers) kesit: Frontal ve sagital kesite dik geçen ve vücudu ortadan ikiye bölen bir kesittir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.