Uzun hava

Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritimli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türü. Başlıca formları ise bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, arguvan ağzı, çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır. Bu uzun havalar usul ile çalınmaz her sanatkarların arzusuna göre serbestçe çalınır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde; özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman çevresinde yaygındır. Gaziantep Nizip barak havaları vardır. Gaziantep'in Nizip ilçesinin Barak köylerinin odalarında söylenmiştir. Bu şekilde nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Halen barak odalarında barak havası söylenir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.