Uzun Süleyman Paşa

Ramazanoğlu Uzun Süleyman Paşa, sancakbeyi ve beylerbeyi görevlerinde bulunmuş 16. yüzyıl Osmanlı devlet adamıdır.

Ramazanoğulları ailesinden, Osmanlı’da beylerbeyi olarak görev yapmış Kubad Paşa’nın oğludur. Trablus sancakbeyi [1] görevinden sonra 1530-1531 yılları arasında Diyarbakır beylerbeyi görevinde bulundu.[2] Irakeyn Seferi sonunda Nisan 1535 yılında kurulan Bağdat Eyaletinin beylerbeyi oldu.[3]

1538 yılı Ekim ayında başkente çağrılan Süleyman Paşa, 1539 yılı Temmuz’unda Anadolu beylerbeyi görevindeydi.[1] 30 Ağustos 1541’de Budin Eyaletinin kurulmasıyla vezir rütbesiyle buranın beylerbeyi oldu.[4] Yaşanan veba salgınında 1542 yılı Şubat ayında öldü.[1]

Kaynakça

  1. Gévay, Antal (1841). A Budai Pasak (Macarca). Viyana: Streuss. s. 5.
  2. Yızmazçelik, İbrahim (2000). "Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri (1516-1838)" (PDF). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (1). Fırat Üniversitesi. s. 243. 31 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.
  3. Gülcü, Erdinç (2003). "XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Bağdat Vilayeti'nde Meydana Gelen İsyanlar Ve Eşkıyalık Hareketleri" (PDF). A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 57. turkiyatjournal. s. 1810. 15 Aralık 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2020.
  4. Bilge, Sadık Müfit (2000). "Macaristan'da Osmanlı Hakimeyitinin ve İdari Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi" (PDF). OTAM, 11. DergiPark. s. 39. 11 Kasım 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.