Uygulamalı davranış analizi

Davranış mühendisliği olarak da adlandırılan uygulamalı davranış analizi (ABA), bilimsel bir disiplindir.[1] Sosyal öneme sahip davranışı değiştirmek için öğrenme ilkelerine dayalı ampirik tekniklerin uygulanması ile ilgilenir.[2] Bu, uygulanan davranış analizi biçimidir; diğer iki biçim radikal davranışçılık ve davranışsal deneysel analizdir.

"Uygulanan davranış analizi" adı, davranış değişikliğinin yerini almıştır, çünkü ikinci yaklaşım, ilgili davranış-çevre etkileşimlerini netleştirmeden davranışı değiştirmeyi denemeyi önermektedir.[3] Bunun aksine, ABA ilk olarak hedeflenen davranış ve çevre arasındaki fonksiyonel ilişkiyi değerlendirerek davranışı değiştirmeye çalışır. Ayrıca, yaklaşım genellikle anormal davranışlar için sosyal olarak kabul edilebilir alternatifler geliştirmeyi amaçlamaktadır.[4]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.