Uluslararası Birimler Sistemi

Uluslararası Birimler Sistemi, (Fransızca: Système International d'Unités), metrik sistemin günümüz dünyasına entegre edilmiş çağdaş biçimidir[1]. Dünyanın hemen her ülkesinde kabul görmüş tek resmî ölçü sistemi konumundadır[2]. Yedi temel birim ve özel adlar ve sembollerle türetilmiş 22 birim, diğer türetilmiş birimleri ifade etmek için kombinasyon halinde kullanılmaktadır[3].

Yeni SI birimlerinini sembolize eden bir tablo.

SI birimlerinin tanımı, yedi tanımlayıcı sabitten oluşan bir set olarak belirlenir[4]. Tüm birimler sistemi, SI birimleri cinsinden ifade edilen bu tanımlayıcı sabitlerin sabit değerlerinden türetilebilir[4]. Bu yedi tanımlayıcı sabit, tüm birimler sisteminin tanımının en temel özelliğidir[4].

Temel büyüklükler & birimler

Temel büyüklükler[5] Temel birimler[5]
İsim Sembol İsim Sembol
Zaman t Saniye s
Kütlem Kilogram kg
Uzunluk x,r Metre m
Elektrik akımı I,i Amper A
Termodinamik sıcaklık T Kelvin K
Madde miktarı n Mol mol
Işık şiddeti Iv Kandela cd

Tarihçe

Fransız Devrimi sırasında ondalık metrik sistemin oluşturulması, ardından metre ve kilogramı temsil eden iki platin standardının 22 Haziran 1799'da, Paris'teki Archives de la République'de ilk olarak görülebilecek şekilde tanımlanması, mevcut Uluslararası Birimler Sisteminin kullanılmasındaki ilk adım olarak bilinmektedir[6]. 1832'de Carl Friedrich Gauss, fizik bilimleri için tutarlı bir birimler sistemi olarak astronomide tanımlanan ikincisi ile birlikte bu metrik sistemin uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklediğini açıklamıştı[6]. Gauss, uzunluk, kütle ve zaman birimleri için sırasıyla milimetre, gram ve saniye olmak üzere üç mekanik birime dayanan ondalık sistem cinsinden dünyanın manyetik alanının mutlak ölçümlerini yapan ilk kişiydi[6]. Daha sonraki yıllarda Carl Friedrich Gauss ve Wilhelm Weber, bu ölçümleri elektrik fenomenlerini de içerecek şekilde genişletti[6]. Elektrik ve manyetizma alanındaki bu uygulamalar, 1860'larda James Clerk Maxwell ve J. J. Thomson'ın aktif liderliği altında İngiliz Bilim Derneği (BAAS, şimdiki adı ile BSA) aracılığıyla genişletildi[6]. Temel birimler ve türetilmiş birimlerle uyumlu bir birimler sistemi gereksinimini formüle ettiler[6]. 1874'te BAAS, ondalık alt katları ve katları ifade etmek için mikrodan makro'ya değişen önekler kullanan, santimetre, gram ve saniye olmak üzere üç mekanik birime dayanan üç boyutlu tutarlı bir birim sistemi olan CGS birim sistemini tanıttı[6]. Fiziğin deneysel bir bilim olarak sonraki gelişimi büyük ölçüde bu sisteme dayanmaktadır[6]. Elektrik ve manyetizma alanlarındaki tutarlı CGS birimlerinin sistematiği uygunsuzdu, bu nedenle 1880'lerde, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) öncülü olan BAAS ve Uluslararası Elektrik Kongresi, karşılıklı olarak tutarlı bir uygulama birimleri setini onayladılar[6]. Bunlar arasında elektrik direnci için Ohm, elektromotor kuvveti için volt ve elektrik akımı için amper vardı. BIPM'yi oluşturan ve Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı (CGPM) ile CIPM'yi kuran Metre Sözleşmesinin 20 Mayıs 1875'te imzalanmasından sonra, metre ve kilogram için yeni uluslararası prototipler oluşturma çalışmaları başladı[6]. 1889'da 1. CGPM, metre ve kilogram için uluslararası prototipleri onayladı. Zaman birimi olarak astronomik saniye ile birlikte, bu birimler CGS sistemine benzer, ancak temel birimler metre, kilogram ve saniye ile MKS sistemi olarak bilinen üç boyutlu bir mekanik birim sistemi oluşturuldu[6]. 1901'de Giorgi, bu MKS sisteminin mekanik ünitelerini pratik elektrik üniteleriyle birleştirerek uyumlu bir dört boyutlu sistem oluşturmak için üç temel üniteye amper veya elektriksel yapıya sahip dördüncü bir ünite ekleyerek mümkün olduğunu gösterdi[6]. Ohm ve ayrıca elektromanyetizmada meydana gelen denklemleri sözde rasyonelleştirilmiş biçimde yeniden yazmak, Giorgi'nin önerisi bir dizi yeni gelişmenin yolunu açtı[6]. Metre Sözleşmesinin BIPM'nin kapsamını ve sorumluluklarını fizikteki diğer alanlara genişleten 6. CGPM (1921) tarafından revize edilmesinden ve ardından 7. CGPM tarafından Elektrik için Danışma Komitesinin (CCE, şimdiki adı ile CCEM) oluşturulmasından sonra (1927), Giorgi önerisi IEC, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Fizik Birliği (IUPAP) ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Bu, CCE'nin 1939'da metre, kilogram, saniye ve amper temelli dört boyutlu bir sistemin benimsenmesini, MKSA sistemini, 1946'da ClPM tarafından onaylanan bir öneri önermesine yol açtı[6]. BIPM tarafından 1948'de başlayan uluslararası bir araştırmanın ardından, 10. CGPM (1954), kelvin ve kandela'nın sırasıyla termodinamik sıcaklık ve Işık şiddeti için temel birimler olarak kullanılmasını onayladı. SI kısaltması ile Uluslararası Birimler Sistemi adı, sisteme 11. CGPM (1960) tarafından verildi. Önekler, türetilmiş birimler, eski tamamlayıcı birimler ve diğer konular için kurallar oluşturuldu, böylece tüm ölçüm birimleri için kapsamlı bir şartname sağlandı[6]. 14. CGPM'de (1971), madde miktarı için yeni bir temel birim olan mol, sembol mol, kabul edildi. Bu, Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) tarafından desteklenen IUPAP Semboller, Birimler ve İsimlendirme Komisyonu'nun (SUN Komisyonu) bir önerisinden kaynaklanan Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün bir önerisini takip etti. Bu, SI'nın temel birimlerinin sayısını yediye çıkardı[6].

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "SI birimleri nedir ?". SI birim sistemi. TÜBİTAK. 15 Aralık 2020. 28 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi.
  2. "International System of Units (SI) | Units, Facts, & Definition". Encyclopedia Britannica (İngilizce). 13 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2020.
  3. "Uluslararası Birimler Sistemi (SI) nedir?". bilgioloji.com. 10 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2020.
  4. "BIPM - measurement units". www.bipm.org. 7 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2020.
  5. "Temel Birimler". Temel birimler. TÜBİTAK. 15 Aralık 2020. 1 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.
  6. "BIPM - history of the SI". www.bipm.org. 7 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.