Ulufe

Ulufe, Kapıkulu Ocağı askerlerine, Acemi Ocağı mensuplarına ve bazı saray ve devlet görevlilerine üç ayda bir verilen maaş. Günlük olarak hesaplanırdı. Ulufe, Yeniçerilere verilen maaştı. Törenle dağıtılan Ulufe için Adalet Meydanı kullanılırdı ve törenler için mutfak revaklarının önünde Yeniçeriler, Has Ahırlar tarafına Sipahiler sıralanırdı. Ulufe dağıtımından sonra, Yeniçerilerin önlerindeki çayıra kapaklı sahanlar içinde pilav, zerde veya çorba konurdu. Yeniçerilerin ulufelerden memnuniyeti, yemek yemelerinden belli olurdu, şayet yiyorlarsa memnun oldukları anlaşılırdı. I. Abdülhamit döneminde ulufe alım-satımı yasaklandı.

Yabancı elçilerin kabul törenleri, imparatorluğun gücünü göstermek amacıyla, üç ayda bir yeniçerilerin maaşlarının verildiği ‘ulufe’ gününe rastlatılır, elçi heyetinin Topkapı Sarayı’nın İkinci Avlu’sundan geçişi sırasında ulufelerini almış yeniçeriler, yere konmuş çanaklardaki yemekleri kapışırlardı. Dizinin ikinci resmi olan bu tabloda, sağda iki saray görevlisinin öncülüğünde avludan geçerken betimlenen elçi heyeti, ‘çanak yağması’ adı verilen bu olaya tanık olmaktadır.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.