Ultra Brutal Vokal

Ultra Brutal Vokal, brutal vokal kadar sert fakat daha kalın vokaller için kullanılan bir isimdir. Brutal Vokalin bir sonraki aşaması için "Ultra Brutal Vokal" tanımlaması yapılır. Örnekleri Frank Mullen, Glen Benton, Bill Steer, Chris Barnes,Da Poet,Kaplan,Soğuk Denge vb. tarzda vokal yapan kişilerde görülebilir. İlk örneklerini Suffocation vokali Frank Mullen ve Carcass vokal/gitarı Bill Steer görülebilir. Daha kalın bir sese çıkarmakla birlikte Brutal vokal kadar sert bir ses denilebilir. Guttural Vokalden farkı ise sözlerin anlaşılabilmesidir. Guttural Vokal kadar kalın olabilmektedir fakat okunan sözler anlaşılabilir düzeydedir. Ultra Brutal vokalden daha sonraki aşamalarda sözler anlaşılmaz hale gelir.Ultra Brutal vokal genel olarak daha çok Brutal Death Metal türü müziklerde görülebilir. Teknik death metalde de çok fazla rastlanır. Goregrind gruplarında çok fazla kullanıldığı görülür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.