Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara'da faaliyet gösteren, Dr. Rıdvan Ege tarafından 2006 yılında Ocak ayında kurulmuş Ufuk Üniversitesi'nin tıp eğitimi veren fakültesidir. Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, fakültenin eğitim ve araştırma hastanesi pozisyonundadır.Fakülte her yıl 60 öğrenci almaktadır. 1. sınıflar önce hazırlık sınavına girmekte, eğer 60 altında bir puan alırlarsa bir yıl hazırlık okumaktadırlar. Üniversitede klasik (vize-final) sistem uygulanmaktadır. Fakültede TURKMSIC değişim programı uygulanmaktadır. Ayrıca UFBAT topluluğu adı altında bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Fakülte, 2013 yılı TUS başarı sıralamasında 7. olmuştur.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derslerin işleyişi[1]

Anatomi: 1. Sınıfta her hafta 4 saatlik teoriğin yanında 2 saatlik pratik dersi işlenir, işlenen konu maket ve kadavra üzerinden anlatılır

Histoloji: işlenen konunun preparatları her hafta 2 saatlik pratik dersinde gözlenir, önce hoca projeksiyon yardımıyla anlatır sonra öğrencilere preparatlar dağıtılır

Fizyoloji: Haftada 2 saat olan pratik eğitimi öncesinde demostrasyon yapılır. Verilen bilgiler ışığında öğrenciler tarafından uygulamalı pratik eğitimi yapılır.

Patoloji: Haftada 2 saatlik pratik eğitimi patoloji preparatlarının hoca tarafından anlatılıp öğrenciler tarafından uygulama-raporlama yapılmasıyla tamamlanır.

Mikrobiyoloji: Her hafta 5 saatlik teoriğin yanında 2 saatlik pratik dersi olur. İşlenen konular ilgili materyaller kullanılarak anlatılır.

Biyokimya: Haftada 2 saatlik pratik eğitimi hocanın ilgili konu hakkında dağıttığı föylerden okunup deneyler yapılarak tamamlanır.

Biyoistatistik: Haftada 3 saat teorik ders işlenir.

Biyofizik: Öğrenciler iki gruba ayrılır ve her grup 2 haftada bir lab'a girerek hocanın verdiği programdaki deneyi yaparak raporunu yazar.

Yıllara göre ders programı:[1]

1. Sınıf : Anatomi, Tıbbi Biyoloji Ve Genetik, Histoloji Ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya'ya Giriş, Biyofizik, Davranış Bilimleri, Tıp Ve Uygarlık Tarihi, Acil Ve İlk Yardım, Biyoistatistik, Türk Dili, İngilizce Dil Becerileri, Bilgisayara Giriş

2. Sınıf: Tıbbi Biyokimya, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dilde Okuma Ve Konuşma, Genel Patoloji

3. Sınıf: Klinik Bilimlere Giriş, Farmakoloji, Tıbbi Etik, İngilizce, Patoloji

4. Sınıf: Dâhiliye, Kardiyoloji, Pediatri, Göğüs Hastalıkları, Dermatoloji, FTR, Nöroloji, Nükleer Tıp, Genetik

5. Sınıf: Cerrahi Bölümler, KBB, Kadın Doğum, Göz Hastalıkları

6. Sınıf: Aile Hekimliği - İntern

Trafik Hastanesi

Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) ile Dumlupınar Bulvarı'nın (Eskişehir Yolu) kesiştiği noktadaki Ufuk Üniversitesi Hastanesi'dir. Halk arasında hala "Trafik Hastanesi" olarak anılabilmektedir. Mevcut 340 yatak kapasitesi ile vakıf üniversitelerinin hastanelerinden çok daha büyüktür.

Eğitim kadrosu[2]

 • Dekan: Prof. Dr. M. Emin Tekeli
 • Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. Meral Gülhan
 • Anatomi: Prof. Dr. Hasan Ozan / Prof. Dr. Yalçın Kırıcı
 • Histoloji ve Embriyoloji: Prof. Dr. Bilge Onarlıoğlu / Prof. Dr. Sibel Serin K.
 • Biyofizik: Prof. Dr. Ferit Pehlivan
 • Genetik: Yrd. Doç. Dr. İrem Doğan Turaçlı
 • Patoloji: Doç. Dr. Haldun Umudum
 • Biyokimya: Prof. Dr. Selda Demirtaş
 • Fizyoloji: Doç. Dr. Şebnem Gülen
 • Cerrahi: Prof. Dr. Dikmen Arıbal
 • Üroloji: Prof. Dr. Orhan Göğüş
 • Beyin ve Sinir: Prof. Dr. Ersin Erdoğan
 • Göz Hastalıkları: Prof. Dr. Ahmet Şengün
 • KBB: Prof. Dr. Sinan Kocatürk
 • Plastik Cerrahi: Prof. Dr. Erdem Yormuk
 • Acil Tıp: Prof. Dr. Atila Korkmaz
 • Dahili Tıp: Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan
 1. "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2015.
 2. "Arşivlenmiş kopya". 31 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.