Ufoloji

Ufoloji, UFO'ları inceleyen bir çalışma sahası. Ufoloji ile uğraşanlara ufolog denir.

Ufoloji nedir

Terim, "tanımlanamayan uçan cisimler" (TUC) anlamına gelen İngilizce kavramın baş harflerinden oluşmuş UFO kısaltmasına "-loji" eki getirilerek oluşturulmuştur. Uçan daireler için Çince "不明飞行物", Farsça "شیء ناشناس پرنده", İngilizce UFO ve Fransızca ise "uçan fincan tabakları" anlamındaki "flying saucers" ya da "soucoupes volants" terimleri kullanılmaktadır.

Genellikle Ufoların dünya dışından geldiğine inanılır fakat bununla ilgili resmi bir açıklama yoktur. FBI'ın sadece Rosewell olayını dünyaya açıklaması ufolara duyulan merağın artmasına sebep oldu.Diğer yandan bazı kişilerse UFOların Gizli Hükûmet uçakları olduğuna inanmasıdır.

Uçan dairelerin gerçekliği, yani dünya dışı olup olmadıkları konusunda bugüne dek sayısız tartışmalar olmuştur. Ufologlara göre, bazı şarlatan ve sahtekarların sunduğu fotoğraf ve filmlerin sahte olduklarının saptanmış olmasına rağmen, uçan dairelerin gerçekliğine ya da dünya yapımı olmadığına inananların sayısı günden güne artmaktadır. Dünya dışı canlılarla ve araçlarıyla ilgili tanıklıklar astronomi profesörü Allen J. Hynek tarafından üç grupta sınıflandırılmıştır. (Birinci türden, ikinci türden ve üçüncü türden yakın karşılaşmalar)

ABD'nin resmi görüşü

ABD’de, 1940'lı yıllardan itibaren UFO gözlemlerinin giderek artması üzerine, resmi makamların denetiminde araştırma ve soruşturma çalışmaları yapılmış ve çalışmaların sonucunda kamuoyuna yapılan açıklamada, UFO gözlemlerinin ya uçak, meteoroloji balonu, uydu, gezegen gözlemlerinden ibaret oldukları ya da optik illüzyonlardan, halüsinasyonlardan ve şarlatanlıklardan ibaret oldukları açıklanmıştır. Amerikalı ufologların iddiasına göre ise, ABD devleti ve bilim otoriteleri çeşitli nedenlerden dolayı uçan daire gerçeğini görmezden gelmeye çalışmaktadır. 2011 Yılında FBI dünya dışı yaşam ve Rosewell olayıyla ilgili belgeleri dünyaya sunmuştur.

Bilim otoritelerinin yaklaşımı

Bilim otoritelerinin hepsi olmasa da, çoğu ABD'nin bu resmi açıklamasına katılmaktadır. Astronomlar ise genellikle evrende akıllı yaşam olabileceğini kabul ederler, ancak uzaylı ziyareti iddialarının kabul edilebilmesi için somut kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini, bu kanıtınsa henüz sunulmadığını belirtirler. Örneğin Carl Sagan, UFO'ların somut kanıtları olmamasına rağmen bu kadar yaygın olmasını, eski çağlardan beri insanların alışkın olmadığı veya az rastlanan olaylara tanık olduğunda bunu tanrılar, cadılar, cinler gibi doğaüstü varlıklarla bağlantılandırmasının modern hali olarak yorumlamaktadır. Sagan'a göre doğaüstü varlıklar düşüncesi insanların kendilerini koruma içgüdüsünün evrimsel yansımasıdır. Geceleri mağaralarına çekilmek zorunda olan ilk insanlar, gece avlanan vahşi hayvanlara olan korkularını doğaüstü varlıklar suretinde somutlaştırmışlardır. Bu korkular (gece korkusu, yabancı korkusu gibi) daha sonraki çağlarda dinlerle bağlantılandırılmış, 20. yy itibarıyla yerini uzaylılara bırakmaya başlamıştır. Özetle Sagan'a göre eski çağların gece cinleri günümüzde uzaydan gelen cinlerle yer değiştirmiştir.

Ufologların temel görüşleri

  • Uçan daireler gerçektir; Dünya yapımı uçan daireler var olmakla birlikte, Dünya dışı ufolar kadar hareket kabiliyetleri yoktur; gözlemlenen Ufolardaki zikzak manevralarını ve ani kaybolmaları yapabilecek taşıtlar yeryüzünde henüz icat edilmemiştir.
  • Uzaylılarla ilişki kurduklarını söyleyenlerin hepsi şarlatan değildir, doğruyu söyleyenler de vardır.
  • Uçan dairelerin hepsi aynı gezegenden gelmedikleri gibi, çoğunlukla bizim boyutumuzda ya da frekans düzeyimizde bulunmayan gezegenlerden gelirler.
  • Uzaylılar ışınlama dediğimiz teleportasyon fenomenini araçlarına uygulayabilmektedirler. Dolayısıyla ışık yılıyla ölçülen kozmik uzaklıklar yolculuklarına bir engel oluşturmaz.
  • Dünyaya araçlarıyla gelen uzaylılar çoğunlukla bilim-kurgu eserlerindeki gibi garip yaratıklar değildir, küçük farklarla insanın bedensel yapısına sahiptirler.
  • Dünyaya araçlarıyla gelen uzaylılar her alanda bizden daha ileridirler. Gezegenlerinde savaş, para ve egoizm diye bir şey kalmamıştır.
  • Uzaylıların Dünyalılarla kitlesel irtibata geçmemelerinin nedeni bizim manevi alanda onlara kıyasla çok geri oluşumuz ve egoizmden kurtulamayışımızdır.

Uçan dairelere inananlardan oluşan kuruluşlar ve tarikatlar

Uçan dairelere ilgi günümüzde yalnızca amatörce yapılan bireysel çabalardan ibaret değildir. Uçan dairelere inananlar sayısız dernek, kurum ve organizasyon kurmuşlardır. Konunun popüler olması obsedör nitelikli kimselerce de kullanılmasına yol açmıştır. Günümüzde, özellikle ABD'de, uçan dairelerin varlığına inanan saf ve iyi niyetli insanları çevrelerine toplayarak onları mistik vaatlerle kullanan tarikat liderleri oluşmuş durumdadır. Ufo konusunun popülerliğinden yararlanmak isteyen bu tarikat liderleri basına özellikle Jim Jones olayından sonra yansımıştır.

Bazı Yeni Çağ gruplarının "evrende yaşam" hakkındaki görüşleri

  • Kimi Yeni Çağ (New Age) gruplarına göre, Tanrı'nın cansız bir evren yaratmış olması fikri kabul edilemez.
  • Gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar dünya insanlarının gökyüzüne süs olsun diye meydana getirilmiş olamazlar.
  • Evrendeki en ileri ve en zeki varlığın dünya insanı olduğu inancı egosantrizmin son biçimlerinden biridir.

Dış bağlantılar

Dış bağlantılar (Türkçe)

Ayrıca kimi çevrelerce, UFO'larla alakalı olduğu düşünülen Ekin çemberi örnekleri

Dış bağlantılar (yabancı)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.