Ubade bin Samit

Sahabe
Ubade bin Samit
عبادة بن الصامت‎‎
Doğum 583
Medine
Ölüm 654
Remle, Emevi Devleti
Diğer ad(lar)ı
  • Ubâde Ebu Velid (Künyeleri)
Din İslam
Evlilik(ler) Ümmü Hıram
Çocuk(lar) Velid bin Ubâde

Ubade bin Samit (583 - 654), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.

Hayatı

Eshâb-ı kirâmdan olup, Ensar’ın büyüklerindendir. Künyesi, Ubâde Ebû Velid olup, Hazrec kabilesinin Avfoğullarına mensûbtur. Babası, Sâmit bin Kays, annesi, Kurret-ül-ayn binti Ubâde'dir. Tam adı Ubâde bin Sâmit bin Kays bin Esrem bin Fihr bin Sa’lebe bin Ganem bin Sâlim bin Avf bin Amr bin Avf bin Hazrec'dir. 583 senesinde Medine’de doğup, 654 senesinde Filistin’de vefât etmiştir. Hicret’in 34. senesinde 72 yaşında Şam yakınlarındaki Ramla’da vefat eden Ubâ­de bin Sâmit oraya defnedildi.[1]

Müslüman olması

Ubâde, Bi'setin onbirinci senesi hac mevsiminde Mekke’ye gidip müslüman oldu. Hicret’ten önce vuku bulan birinci ve ikinci Akabe Biatlarına ka­tıldı. İkinci Akabe Biatı’nda 70 küsür Müslüman’ı temsil ederek Muhammed ile bizzat görüşen 12 kişiden birisiy­di. Asr-ı Saadet’in hadiselerinden olan Rıdvan Biatı’nda Peygambe­rimizin emrinden çıkmayacaklarına ve her hususta ona itaat edeceklerine dair yemin eden kişilerin arasında Ubâde bin Sâmit de yer aldı.[2]

Eğitimi

Ubâde 35 yaşında İslam dairesine girdi. Okuma yazma bilen sahabelerden olma­sı dolayısıyla Muhammed kendisini Suffe Ashâbı’na öğretmen ta­yin etti. Ubâde, sahabelerin âlimleri arasında bulunuyordu. Hadis ve fıkıhta büyük bir bilgiye sahipti. Şam’da kaldığı müddetçe hadis ve fıkıh dersleri okuttu. 80’den fazla hadis rivayet etti, birçok da talebe yetiştirdi. Kur'an-ı Kerimi tamamen ezberlemiş, ayrıca bir de Kur'an-ı Kerim yazmıştı.[3]

Katıldığı savaşlar

Hicretin ikinci senesinde Muhammed kumandasında İslam ordusunda bulunarak Eshâb-ı Bedir’den oldu. Yine üçüncü senede Uhud Muharebesi'ne, Beni Kureyza’nın Medine’den kovulmasına sebep olan gazveye de katıldı. Kaynuka Ya­hu­dilerinin Medine civarından uzaklaştırılması vazifesi de Ubâde’ye verilmişti.[4] Beşinci yılda meydana gelen gazvelerden sonra Ubâde bin Sâmit Hudeybiye barışında da bulundu. Ubâde, Huneyn Muharebesine de katılarak, büyük yararlıklar gösterdi. Tebük gazvesine de bedenen ve mâlen katıldı. Ubâde Hicri ondördüncü yıldan itibaren Ömer’in hilâfeti sırasında Suriye’deki seferlerde bulunduktan sonra, Mısır’a geçerek Mısır’ın fethine de katıldı. Amr bin el-Âs Mısır harekâtında Ömer’den yardım istedi. O, Amr bin el-Âs’a dört kişi gönderdi. Bunların içinde Ubâde bin Sâmit de bulunuyordu. Orada birçok vazifede bulunarak, Mısır’ın fethinin tamamlanmasında büyük rolü geçti.[5][6]


İmânın lezzetini tatmak, ilmin özü olan hakikate ulaşmak için, kaderin hayır ve şerrine inanmak lâzımdır.[7]

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Üsdü’l-Gàbe. s. 107: 3.
  2. İbn-i, Sa’d. Tabakât. Cilt 3. s. 546.
  3. 1188, ubde bin smit. "Şifanur".
  4. İbn-i, Sa’d. Tabakât. Cilt 2. s. 356..
  5. İsâbe. Cilt 2. s. 268..
  6. ubade bin samit ra., 28.01.2014. "Sahabelerinhayati". 3 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160403161431/http://www.sahabelerinhayati.com/.
  7. 1188, ubde bin smit. "Şifanur". 29 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160629105837/http://www.sifanur.com/.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.