Uçak yakıtı

Uçak yakıtı, hava taşıtlarını çalıştırmak için kullanılan özel bir petrol-temelli yakıttır. Isıtma ya da karayolu taşımacılığı gibi daha az ciddi uygulamalarda kullanılan yakıtlardan genellikle daha kalitelidir, ve buz kaplamaları ya da yüksek ısılardan dolayı yer alan patlamalarının yer alınması olasılığını azaltmak için çoğunlukla katkı maddeleri de içerir.

Southern River, (Batı Avustralya)'daki yangın söndürme operasyonu sırasında Carson Halicopters firmasına ait Sikorsky S-61 "Fire King" tipi helikopter yakıt ikmali yaparken.
Bir uçak yakıtı kamyonu
Bazı havaalanlarında, yeraltı yakıt boruları tankı kamyonlar için gerek kalmadan yakıt ikmali sağlar. Kamyon sadece, yakıt, gerekli hortumlar ve basınç cihazlar taşır.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.