Tuz köprüsü

Tuz köprüsü, bir tür elektrokimyasal hücre olan galvanik (voltaik) hücrenin yükseltgenme ve indirgenme yarı hücrelerini bağlamak için kullanılan bir laboratuvar aletidir. İç devre içinde elektriksel nötrlüğü koruyarak tepkimenin aniden gerçekleşmesini engeller. Tuz köprüsü yoksa bir yarı hücredeki çözelti negatif, diğer yarı hücredeki çözelti pozitif yük biriktirir.[1]

KNO3 tuz köprüsünün kullanıldığı elektrokimyasal bir hücre.

Kaynakça

  1. Heinemann chemistry. 2 enhanced : VCE units 3 & 4. 4th ed. Hogendoorn, Bob., Cochrane, Elaine., Greenwood, Catherine. Port Melbourne, Vic.: Pearson. 2010. ISBN 978-1-4425-3755-2. OCLC 620676575.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.