Tuvana Krallığı

Tuvana Krallığı (Antik Yunanca: Τύανα, Hititçe: Tuwanuwa). MÖ 3000 ile 2000 yılları arasında Anadolu'da kurulan şehir devletlerinden birisi de Ön Hititler tarafından kurulan ve merkezi İlçenin 4 km güneyindeki aydınkent (İvriz) köyünde bulunan Tuvana Krallığı (Tyana herekleia) şehir devleti olup, bu devlet merkezi Aydınkent (İvriz) olmak üzere MÖ 1200 ile 742 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Konya Ereğlisi İvriz Hitit Kaya Anıtı.

Kral Warpalavas kabartması

Bu Krallıktan günümüze hâlen Aydınkent köyünde bulunan Kral Warpalavas'a ait İvriz kaya kabartması kalmıştır.

Kabartmanın çevresi 1. derece doğal sit alanı, yakın çevresi de İvriz çayı boyunca 2. derece doğal sit alanı ilan edilmiştir.

En eski medeniyetlerden biri olan Hititler dönemine ait bu kaya anıt, bugüne ulaşmış çok değerli bir tarihi eserdir.

1200-742 yılları arasında Ön hititler tarafından kurulan ve başkenti Ereğli (Konya) olan Tuvana Krallığı devrinde inşa edilen bu anıt 4,20 x 2,40 m ebatında ve kaya zemin üzerine kabartma tekniği ile yapılmış tipik bir Hitit devri eseridir.

Dönemin yarı tanrı Kralı Warpalawas'a krallığın baş tanrısı Tarhundas tarafından üzüm salkımı ve buğday başağı verilişini tasvir etmektedir. Tuvanalılarda Tarhundas bereket ve barış tanrısıdır. Onun Kral Warpalawas'a sunduğu üzüm ve buğday da bereketi simgelemektedir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.