Turnacıbaşı

Turnacıbaşı Ağa, Yeniçeri ocaklarına gayrimüslim oğlan çocuğu devşirmesiyle memur olmuş ocaklı yeniçeri zabitidir. İhtiyaca göre padişahın onayı ve yeniçeri ağasının kendisine verdiği tezkere ile 8 -18 yaşları arasında Hristiyan ailelerinden çocuk devşirirdi.

Seçtiği çocuklari bir subaşı zabiti ile eski başkent Edirne'ye gönderir ve acemi oğlanlar orada toplanırdı (burada Avrupa fetihleri için önemli bir askeri üs bulunuyordu). Onları bir kafile halinde İstanbul'a getirir ve onları yetiştirmesi için Anadolu'daki Türk ve Bektaşi ailelerin yanlarına verirlerdi.

İşte bu devşirme oğlan kafilelerinin turna kuşları gibi dizilip, başlarında da bu ağa onlara önderlik ettiğinden kendisine Turnacıbaşı Ağa denmiştir. Ayrıca Turna Kuşu Bektaşilikte kutsal bir kuş olarak kabul edilir ve Turnacıbaşı Ağa yeniçeri ocağındaki Katar Ağalarındandır, yani bugün kurmay subay seviyesindedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.