Turgut Kılıçer

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1943 yılı mezunudur. Manavgat kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ağrı, Bilecik, Aydın ve Antalya valilikleri yapmış bürokrattır. Antalya valiliği sırasında 27 Mayıs Darbesi nedeniyle aynı zamanda Antalya Belediye başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Diplomat Deniz Kılıçer'in babasıdır.

Turgut Kılıçer, Türk bürokrat.

Eserleri

  • "Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri ve mahalli idareler politikaları, 1923-1990", 1990.
  • "Türkiye'de ve diğer ülkelerde çevre sorunları", İller Bankası, 1984.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.