Turbalık

Turbalık, asidik torf toprağından oluşan, ölmüş bitkilerden meydana gelmiş sulak alanların genel adıdır. Dünya'nın en büyük turbalığı 600,000 km² yüzölçümüyle Batı Sibirya'dadır.[1] İrlanda'daki Achill adasının ise %87'si turbalıktır. Diğer büyük turbalıklar Kanada, Alaska, İskoçya, Hollanda, İrlanda, İsviçre, Estonya (%20'si), Finlandiya (%26'sı) ve kuzey Almanya'dadır. ABD'nin Kuzey eyaletlerinde Minnesota ve Michigan'da turbalıklar görülür. Yoğun turbalık görülen İngiltere'de %90'ı yok edilmiştir.

Kuzey Almanya Henstdet-Ulzburg'taki Lütt-Witt turbalığı.

Kaynakça

  1. L.H. Fraser and P.A. Keddy (eds.). 2005. The World’s Largest Wetlands: Ecology and Conservation. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.