Troyalı Kadınlar

Troyalı Kadınlar, Antik Yunan yazar Evripides'in tragedyasıdır. M.Ö. 415'te Atina ve Sparta halklarını karşı karşıya getiren ve on yıl süren Peloponez Savaşı ortamında yazılmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.