Transteizm

Transteizm, teistik veya ateistik olmayan bir din felsefesidir. Bu terim, ilk defa Paul Tillich veya Heinrich Zimmer tarafından kullanılmıştır. Tanrının evreni yarattığını, ama daha sonra yarattıklarından daha güçsüz bir konuma geldiğini, dolayısıyla evrenin kendi kendine ilerlediğini savunur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.