Transkripsiyon

the representation of specific speech sounds or sign components

  • Transkripsiyon (genetik), DNA'nın RNA'ya kopyalanma işlemi.
  • Transkripsiyon (müzik), notalandırılmamış bir parçanın notalandırılması; veya bir parçanın bir daha yazılması, ya onun temize çekilmesi veya başka bir enstrümanda çalınabilmesi için.
  • Tıbbi transkripsiyon, hasta bilgilerinin kayda geçirilmesi.

Transkripsiyon aşağıdaki anlamlara sahiptir:

  • Transkripsiyon (dilbilim), konuşma dilinin ya da işaret dilinin yazılı hale getirilmesidir.
    • Ortografik transkripsiyon, kendisine aktarma yapılacak olan dilin ortografik sistemi kullanılarak yapılan transkripsiyon yöntemidir.
    • Fonetik transkripsiyon, bir dildeki telaffuzun (ya da bir işaret dilindeki işaretlerin), bütün farklı seslerin (ya da işaret dili söz konusu ise bütün farklı işaretlerin) ayrı bir karakterle gösterilerek yapıldığı transkripsiyon yöntemidir.

Ayrıca bakınız

  • Transkript
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.