Tröst (tekel)

Tröst, bir sanayi dalının, bir ortaklar grubunun eline geçmesiyle gerçekleşen tekelciliğin gelişmiş bir biçimi. Serbest rekabete dayanan anamalcılık bu rekabetin sonucunda tekelciliğe dönüşmüştür. Tekeller de birbirleriyle rekabet etmek yüzünden kardan zarar eden dev işletmeler birleşerek fiyatları diledikleri çizgide tutmak ve daha çok kâr etmek yolunu seçmişlerdir.

Tröst tekelciliğin en gelişmiş biçimlerinden biridir. Tröstün daha etkili ve güçlü biçimi konsorsiyumdur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.